Възстановява се участието на Васил Лукаев

Организационният комитет на анкетата за определяне на Футболист №1 на публиката разгледа анализа на администратора на сайта по отношение на футболиста от „Шипка”, село Драгор, Васил Лукаев. Тъй като не съществуват формални нарушения на правилата за гласуване, възстановява участието му в анкетата с броя гласове получени до момента на неговото отстраняване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *